Za vesnicí

olej na kartonu, 22 x 25 cm

Karel Nejedlý,
Typický obraz od málo se vyskytujícího žáka Julia Mařáka.
Základní cena38000 Kč

Preloader